Hình ảnh
Ngày chủ nhật 27-7-2007
Lễ An Vị Phật & Chẩn Tế Cô Hồn
tại Tu Viện Viên Đức
do HT Thích Như Điển sáng lập
Rebholzstr. 36
88214 Ravensburg, Germany
Tel: 49. 0751. 769 5186
Emai: viengiactu@viengiac.de
Website: www.viengiac.de

 


Chương trình
Lễ An Vị Phật tại Tu Viện Viên Đức
MC: ĐĐ Thích Hạnh Giới - Đạo hữu Thị Chơn- 09.00 Thuyết pháp (ĐĐ Thích Nguyên Tạng)
- 11.00 : cử hành Lễ An Vị Phật
          - Giới thiệu chư Tôn Đức và quan khách tham dự
          - Diễn văn khai mạc ( HT Thích Như Điển)
          - Lời chúc mừng của ông Thị Trưởng Ravensburg
          - Lời chúc mừng của ông bà Hoff và Tăng Ni Phật tử
          - Lễ sái tịnh (TT Giải Trọng chủ sám) & tụng kinh an vị
          - Phật tử Lào dâng lễ cúng dường

- 12.30pm : Cúng dường trai tăng, đồng hương Phật tử thọ trai

- 15.00 : Lễ chẩn tế thí thực Cô Hồn và hoàn mãn 

Nhiếp ảnh: T. Giác ân - Thiện Nghĩa - Thanh âm

 

Tu Vien Vien Duc

At first page       Next page

1 of 6

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2