Hình ảnh chuyến hoằng pháp của Phái Đoàn Hoằng Pháp
của TT Thích Như
Điển tại Hoa Kỳ - Canada
(từ ngày 10-3 đến ngày 10-5-2008)

 

Hình ảnh
ĐĐ Thích Nguyên Tạng

 viếng thăm & thuyết giảng tại

 Chùa Pháp Lâm
(do
ĐĐ Thích Phước Trí trụ trì)
518 15th Ave., Rockford, IL 61104
 Phone:(815) 965-3370

Email: phaplam@yahoo.com

Website: http://www.phaplamtemple.com/

Chủ Nhật: 20-4-2008

Nhiếp ảnh: Huệ Lực, Minh Khải, Nguyên Phương

 

Chua Phap Lam

Previous page       Next page

2 of 3

Previous page       Next page

Web Album Maker 2.2