Hình ảnh
ĐĐ Thích Nguyên Tạng viếng thăm
Chùa Phra Keo, Chùa Paknam
hai ngôi chùa danh tiếng tại thủ đô Bangkok, Thái Lan
Chiều ngày 22-7-2008


Nhiếp ảnh:  Ven Phirun , Pipat Sripimolphan, Chanida, Karawee

Thai Land

At first page       Next page

1 of 5

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2