Hình ảnh
Đại lễ Vu Lan PL 2552
và Lễ Truy Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống HT Thích Huyền Quang
tại Chùa Tâm Giác
do T T Thích Đồng Văn trụ trì
Wasserburgestr 17, 89614 Kirchseeon. Germany
Tel: 49. 8091 539 551
Mol: 49. 8091 539 553
Fax:  49. 8091 539 552
Email: thichdongvan@hotmail.comNhiếp ảnh: Thiện Nghĩa - Thanh âm

Chua Tam Giac

At first page       Next page

1 of 4

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2